เกี่ยวกับเรา

บริษัท แกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

GRAND ADVISER

    บริษัท แกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการขอสนับสนุนเงินทุน หมุนเวียนในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้

  อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น และยังส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ ประเมินพื้นฐานธุรกิจ ด้วยการบริการที่จริงใจและรวดเร็ว

เกี่ยวกับเรา :
      บริษัท แกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ผู้ประการการ SMEs ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยทีมงานและผู้บริหารมืออาชีพ จากสถาบันการเงินชั้นนำต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในด้านให้คำปรึกษาแนะนำ และวิเคราะห์ธุรกิจ มามากกว่า 10 ปี และพร้อมที่จะเข้ามาดูแลให้ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทประสบผลสำเร็จ ในการให้คำปรึกษาแนะนำ และสามารถตอบโจท์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างครบถ้วน ทำให้ตอบสนองลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจเติบโตและสร้างผลกำไร จนเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับ

วิสัยทัศน์ : สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ ช่วยเหลือ ปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการขอผู้ประกอบการ

พันธกิจ : มุ่งเน้นสร้างมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ

บริการของเรา
1. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ในการยื่นขอสินเชื่อ
2. แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. ให้คำปรึกษาปัญหาเครดิตบูโร
4. ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร
5. เป็นตัวกลางในการประสานงาน
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบบัญชี , การเงิน

 


10 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 2713 ครั้ง

Engine by shopup.com