บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (OD,Term Loan,PN)

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อหนังสือค้ำประกันต่างๆ (LG)

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อเพื่อนำเข้า – ส่งออก (L/C)

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า (Factoring)

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อซื้อสถานประกอบการ โรงงาน,ที่ดิน

 ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์

 


10 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 2106 ครั้ง

Engine by shopup.com