บริษัทแกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษา ด้านการขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs

บริษัท แกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านการขอสนับสนุนเงินทุน สินเชื่อธุรกิจSMEs สำหรับผู้ประกอบการทุกประเภท ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้

อีกทั้งเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น และยังส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ ประเมินพื้นฐานธุรกิจ ด้วยการบริการที่จริงใจและรวดเร็ว

บริการของเรา

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ลูกค้า

  - ให้คำปรึกษาแนะนํา

  - การตกลงบริการปรึกษา

  - การแนะนําผลิตภัณฑ์

  - การช่วยจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร

 • Grand Adviser

  - วิเคราะห์วางแผนความสามารถในการชําระหนี้

  - จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลลูกค้า

 • สถาบันการเงิน

  - การให้ข้อมูล

  - การช่วยเหลือแก้ปัญหา ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณา

  - รายงานผลการพิจารณา ทุกขั้นตอน

  - การปิด Case

ผลงานที่ผ่านมา

จากประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จึงมั่นใจได้เลยว่า บริษัทมีความน่าเชื่อถือและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และพร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่าน

และนี่คือส่วนหนึ่งที่ลูกค้าให้ความวางใจให้ บริษัท แกรนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าไปดูแล

กลุ่มลูกค้าที่เราเคยให้คำปรึกษา

 • ธุรกิจการเกษตร
 • ธุรกิจการค้าปลีก, ค้าส่ง
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
 • ธุรกิจให้บริการ ได้แก่ การก่อสร้าง , โรงพยาบาล , การขนส่งสินค้า , ร้านอาหาร เป็นต้น
 • ธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

เราทำงานเป็นขั้นตอนดูแลคุณ
ตั้งแต่ต้นจนจบงาน
 • 1
  วิเคราะห์วงเงินเบื้องต้น

  - วิเคราะห์ผลตรวจเครดิตบูโร

  - วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้

 • 2
  จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
 • 3
  ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร
 • 4
  แก้ปัญหาและรายงานความคืบหน้า

สินเชื่อsme

เป็นบริษัทที่ปรึกษาการขอสินเชื่อsmeจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางพร้อมให้คำปรึกษาสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

Engine by shopup.com